HUMANITARNO - KARITATIVNA ORGANIZACIJA "KRUH SV. ANTE"

Povijest

Štovanje sv. Antuna u Katoličkoj crkvi tako je rašireno da je postao omiljeni pučki svetac Katoličke crkve. Diljem svijeta sv. Ante je poznat po skrbi za siromašne i po brzoj pomoći u nalaženju izgubljenih stvari. Nakon smrti sv. Ante, ljudi su počeli osjećati čudotvornu Svečevu pomoć upravo onda kada su, moleći potrebnu milost, obećavali dati svoj prilog za siromahe.

Tako se razvila praksa zvana «Punduspueri» („težina djeteta”), tj. da su majke davale siromasima onoliko kruha koliko je teško njihovo dijete. Koncem prošlog stoljeća, najprije u Italij i Francuskoj a onda pocijelom svijetu, nastat će institucionalizirani oblik davanja milodara za kruh gladnih na čast sv. Anti. Takvu vrstu pobožnosti prema sv. Anti nazivamo Kruh sv. Ante. Proširila se dosta rano u sve krajeve naše domovine. Postoji i danas u svim franjevačkim provincijama u Hrvatskoj i Bosni Hercegovini.

Kruh sv. Ante – potiče u nama dvije važne kršćanske odrednice. To je prije svega: biti kruh za druge, učiniti sebe kruhom, tj. biti okrepa, a ne zapreka bližnjem u življenju. Druga odrednica je solidarnost s čovjekom u potrebi.

Pitanje siromaštva i bogatstva pitanje je otajstva života, ljudske slobode i izbora, grijeha i obraćenja. Svaki čovjek ima svoje ljudsko dostojanstvo i zaslužuje pažnju i ljubav bližnjega. Zato je svaki vjernik bez  iznimke dužan svakodnevno razvijati ovu duhovnu dimenziju odgovornosti za drugoga i solidarnosti s drugim.

TKO SMO MI?

HKO “Kruh sv. Ante” želi biti ispružena ruka dobrih ljudi i zajedno s njima mijenjati lice svijeta, unijeti u njega više nade i sigurnosti. 

Kruh sv. Ante je dobrotvorna ustanova Franjevačke Provincije Bosne Srebrene. Nastao je iz franjevačkog osjećaja prema bratu čovjeku, iz brige za ljude u potrebama kako duhovnim tako i materijalnim. Baštinik je prijašnje „Bratovštine kruha svetog Ante“ (1896.) i Humanitarnog društva „Kruh sv. Ante“ (1992.). Organizacija ima registrirane podružnice u Hrvatskoj (Zagreb), Austrija (Kufstein), Australija (Canberra),Švicarska (Jona), te neregistrirane ispostave u svim župama u kojima pastoralno djeluju bosanski franjevci.

Australska podružnica otvorena je u Wollongongu 2004. godine prigodom posjeta Australiji tadašnjeg ravnatelja ove organizacije fra Stipan Radića. Godine 2017. podružnica je premještena u Canberru, a 2018. godine registrirana je i pri australskim vlastima i podliježe kontroli australskih vlasti i transparentnosti. U statutu je definirano kako se pomoć može slati u Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Ruandu, Salomonske otoke i Australiju, a svi donatori mogu zatražiti povrat poreza na svoje donacije.

Kroz sve ove godina KSA je bio ispružena ruka dobrotvora australskih Hrvata za one kojima je pomoć potrebna. Kroz ove godine uz redovita prikupljanja pomoći, valja na poseban način istaknuti kako se ova organizacija pokazala u prikupljanju pomoći za naše misionare u Africi fra Iliju Barišića i fra Ivicu Perića, za naše misionarke na Salomonskim otocima, za stradale od poplava 2014. godine u Hrvatskoj i BiH, za pomoć obnove marijanskog svetišta u Olovu i u mnogim drugim humanitarnim akcijama.

Članovi upravnog odbora Kruha svetog Ante Australija su: Fra Anto Šimunović (Canberra), fra Davor Dominović (Brisbane), fra Davor Filko (Sydney), fra Ivo Tadić (Wollongong), Ivica Kovač, Ivica Golubić, Gordana Antić, Tomislav Lerotić i Damir Berdi. 

Organizacija je otvorena za sve vidove humanitarno-karitativnih djelovanja koja mogu poboljšati kvalitetu života pojedinca i zajednice. 

Od mnogih će biti blagoslovljen onaj koji velikodušno daruje kruh (Sir 31,23).

Kome smo pomogli:

2021:

Kruh svetog Ante – Australija za stradale od potresa 2020. u Hrvatskoj na Banovini

Jaki potres koji je pogodio područje Banovine izazvao je brzu reakciju hrvatske zajednice iz Sydneya i Wollongonga. Hrvatski franjevci koji djeluju u Australiji u koordinaciji s predsjednicima hrvatskih klubova, hrvatskim poduzetnicima i donatorima s područja grada Sydneya te hrvatskim generalnim konzulom u Sydneyu, žurno su se okupili na Novu godinu, to jest. 1. siječnja 2021., na neformalnom sastanku u Hrvatskom društvenom klubu „Kralj Tomislav“ kako bi se prikupila financijska pomoć, način prikupljanja i slanja u Hrvatsku. Sudionici ovog sastanka imali su više prijedloga načina prikupljanja i adresa te slanja pomoći.

Okupljeni su prihvatili prijedlog fra Ive Tadića da se, u svrhu bržeg i organiziranijeg prikupljanja financijske pomoći ide preko već postojeće i pri australskim vlastima registrirane karitativno-humanitarne organizacije „Kruh sv. Ante Australija“ (St Anthony’s Bread Australia), a koju vode upravo franjevci. 

Nakon toga s ciljem još bolje organizacije održano je još nekoliko sastanaka na kojem su franjevci, predsjednici klubova i pojedinci zadužili označene blokove uplatnica radi evidentiranja imena i iznosa donatora u hrvatskim katoličkim centrima i hrvatskim klubovima. Franjevci su novac prikupili i tijekom sv. misa u posebnu kutiju za one koji žele biti anonimni donatori. Sav prikupljen novac uplaćuje se na platformu „Kruh sv. Ante – Australija“. Za ovu prigodu načinjen je i promidžbeni plakat, a uplate se mogu izvršiti i skeniranjem QR koda na plakatima, a isti je povezan s PayPal računom. Još jednom je potvrđeno kako sredstva idu u Hrvatski Caritas, središnju karitativno – pastoralnu ustanovu Hrvatske biskupske konferencije, a koji će kupiti stambene module za potrebe potresom nastradalih obitelji na području Sisačke biskupije. Fra Ivo Tadić preuzeo je vođenje ove akcije. Redovito se tiska plakat na hrvatskom i engleskom jeziku te se informira i poziva hrvatska zajednica na prikupljanje pomoći, posebno tijekom sv. misa u centrima.

Zbroj svih dosadašnjih donacija hrvatske zajednice preko organizacije „Kruh sv. Ante-Australija“ prikupljeno je: $914,500.00AUD. 

Novac je proslijeđen: u Caritas sisačke biskupije $404,500.00AUD, u Hrvatski Caritas $424,000.00AUD, Kruh svetog Ante Zagreb $76,000.00 i u opću bolnicu Sisak „Dr. Ivo Pedišić“ $10,000.00AUD. 

Treba napomenuti kako je i izvan platforme „Kruh sv. Ante Australija“ također prikupljano za ovu svrhu i tako s ponosom možemo reći, koliko nam je poznato, da je u Australiji za stradale od potresa prikupljeno i poslano više od $1,350,000.00AUD. 

Međutim, ovdje nismo stali već ćemo ovu akciju provoditi kroz cijelu 2021. godinu kako bi se prikupila financijska sredstva i kako bi svi koji žele donirati to i mogli, a takvih ima i konstantno uplaćuju u ovu svrhu.

Na kraju valja istaknuti i zahvaliti svim ljudima dobre volje, donatorima, hrvatskim društvenim klubovima, hrvatskim katoličkim centrima i dobrotvorima koji su nesebično iskazali ljubav za one kojima je naša pomoć najpotrebnija. U ovu akciju preko platforme „Kruha svetog Ante“ uključila se i Sydneyska nadbiskupija sa $15,000.00, na čemu im iskreno zahvaljujemo. 

Australski Hrvati su i ovoga puta pokazali svoju ljubav prema potrebnima u Domovini na čemu im iskreno hvala i Božji blagoslov.

Kupnja stambenog modula za g. Jozu Brtana

Na molbu gvardijana franjevačkog samostana u Jajcu Kruh svetoga Ante Australija je financirao kupnju i postavljanje stambenog modula za g. Jozu Brtana iz Gornjih Mila kod Jajca, koji je živio ruševnoj kući i bez krova.

Dario Deleut

Kruh svetog Ante Australija je pomogao g. Dariu Deleut iz Splita koji se 2020. i 2021. nalazio na liječenju u Sydneyu. Dario je imao uspješno liječenje i vratio se u domovinu.

The Extra Mile

KSA pomogao grupi hrvatskih humanitaraca koji su osnovali „Team Croatia“ i sudjelovali u humanitarnom biciklističkom događaju pod nazivom „The Extra Mile“ koji je organiziran u svrhu prikupljanja sredstva za „Cerebral Palsy Alliance“ koji pomaže djeci koja žive sa cerebralnom paralizom.

KidzWish

KSA Australija je ove godine donirao i humanitarnoj fondaciji „KidzWish“ koja se brine za djecu sa smetnjama u razvoju.

DONATORI ZA STRADALE OD POTRESA 2020. NA BANOVINI 0D 1.1.2021. DO 1.8.2021.

Br.

Donator

Mjesto

$

1

Marko Franović

Sydney

251.000,00 AUD

2

Božo Franović

Sydney

100.000,00 AUD

3

HKC St Johns Park

Sydney

60.480,00 AUD

4

Rainbow Aluminium Windows and Doors – Nikola Šarić

Sydney

60.000,00 AUD

5

Ivan Špehar

Sydney

50.000,00 AUD

6

Jedna obitelj – Perth

Perth

48.000,00 AUD

7

Tomislav Marinov

 

80.000,00 AUD

8

HKC Summer Hill

 Sydney

38.250,00 AUD

9

HKC Wollongong

Wollongong

34.515,00 AUD

10

Hrvatska zajednica Brisbane

Brisbane

33.620,00 AUD

11

Hrvatska zajednica Gold Coast

Gold Coast

30.300,00 AUD

12

Starački dom Kardinal Stepinac

Sydney

30.000,00 AUD

13

Australsko-hrvatsko društvo Eugen Kvaternik – Mount Gambier

South Australia

20.500,00 AUD

14

Hrvatski club King Tomislav

Sydney

20.000,00 AUD

15

Croatian Club Punchowl

Sydney

20.000,00 AUD

16

Nadbiskupija Sydney

Sydney

15.000,00 AUD

17

Saint Anthony’s Bread

 

10.000,00 AUD

18

Karlo Jehnić

 Sydney

10.000,00 AUD

19

Karlovačko društvo Sydney

Sydney

10.000,00 AUD

20

HKC Canberra

Canberra

7.800,00 AUD

21

Starački dom Adria

Canberra

7.500,00 AUD

22

Istra Social i Sports Club

Sydney

6.000,00 AUD

23

Tony Kvesić

 

5.000,00 AUD

24

Nalebirch Partitions

 Sydney

5.000,00 AUD

25

Joseph Furjanic

Sydney

5.000,00 AUD

26

Denex Constructions, Mladen i Toni Ilić

Sydney

5.000,00 AUD

27

Metro Wood, Mario i Mato Mesić

Brisbane

5.000,00 AUD

28

Croatian Sports Centre Adelaide

Adelaide

4.935,00 AUD

29

Ivo Karakasić

Melbourne

4.000,00 AUD

30

Leopold i Terezija Bonić

Sydney

2.000,00 AUD

31

Stipe Banožić

Sydney

2.000,00 AUD

32

Ana Lovrić

Sydney

2.000,00 AUD

33

Profectus Build

Sydney

2.000,00 AUD

34

Mate Kosović

Sydney

2.000,00 AUD

35

Blessed Funerals

Sydney

2.000,00 AUD

36

Fr. Zvonimir Gavranović

Sydney

1.000,00 AUD

37

D&T Interiors

Sydney

1.000,00 AUD

38

Zvonko i Dijana Ušeljbrka

Canberra

1.000,00 AUD

39

Drago Božić

Sydney

1.000,00 AUD

40

Obitelj Bonić

Jerilderie

1.000,00 AUD

41

Marica Belavić

Sydney

1.000,00 AUD

42

N.N.

Sydney

1.000,00 AUD

43

Tonča Vidović

Sydney

1.000,00 AUD

44

Gospodarska Komora NSW

Sydney

1.000,00 AUD

45

Mary Julia Puskas

 

1.000,00 AUD

46

Milena i Petar Mamić

 Sydney

1.000,00 AUD

47

Zvonimir Kurtović

Sydney

1.000,00 AUD

48

Ema Sandrić

Melbourne

1.000,00 AUD

49

Marko Petričević

 

1.000,00 AUD

50

Mladen i Janja Radaš

 Sydney

1.000,00 AUD

51

Lidia Zec

Canberra

700,00 AUD

52

Martin Radić

 

600,00 AUD

53

Jamie Medak

 Sydney

600,00 AUD

54

Ivan Belačić

 

500,00 AUD

55

L & N Bošnjak

 

500,00 AUD

56

Obitelj Borović

 

500,00 AUD

57Damir Berdi Sydney500,00 AUD

Br.

Donator

Mjesto

$

58

Darinko Mihaljević

500,00 AUD

59

Maria Crep

 

500,00 AUD

60

Franjo Čolić

 Sydney

500,00 AUD

61

Ivan i Marija Oštarić

Sydney

500,00 AUD

62

Tony Draženović

Sydney

500,00 AUD

63

Tomislav i Slavica Mrvica sa obitelji

Sydney

500,00 AUD

64

Tomislav Lerotić

Sydney

500,00 AUD

65

Tomislav Marinov???? -nema ga na novom popisu

Sydney

500,00 AUD

66

Kaja Antić

Sydney

500,00 AUD

67

N.N.

 

500,00 AUD

68

Božo Hrzenjak

Sydney

500,00 AUD

69

Slovenska katolička misija

 

500,00 AUD

70

Ante Žižić

Sydney

500,00 AUD

71

Denis Miličević

 

400,00 AUD

72

Kiko Ćurić

Sydney

400,00 AUD

73

John Koprivnjak

Sydney

300,00 AUD

74

Anna Budimir

Sydney

300,00 AUD

75

Stjepan Ćurković

 

250,00 AUD

76

Obitelj Kolak

 

200,00 AUD

77

Zoran Jurica

Sydney

200,00 AUD

78

Niko Popović

 

200,00 AUD

79

Ljubica Celica

Canberra

200,00 AUD

80

Eddy Draženović

Sydney

200,00 AUD

81

Božana Marić

 

200,00 AUD

82

Marijan Jukić

 

200,00 AUD

83

Maria i Mile Karić

Sydney

200,00 AUD

84

Obitelj Stibohar

Canberra

200,00 AUD

85

Zdenko Škara

Sydney

200,00 AUD

86

N.N.

Sydney

150,00 AUD

87

Marijana Matić

 

150,00 AUD

88

Zvonko Striber

Sydney

150,00 AUD

89

Mariana Vidović

 

100,00 AUD

90

Jasminka Marković

 

100,00 AUD

91

Ivica Kolak

 

100,00 AUD

92

Peter Šuto

 

100,00 AUD

93

Mario Kraljević

 

100,00 AUD

94

Daniel Marić

 

100,00 AUD

95

T. Mrvica

Sydney

100,00 AUD

96

Stipe Tadić

Sydney

100,00 AUD

97

Hana Alić

Sydney

100,00 AUD

98

N.N.

Sydney

100,00 AUD

99

Patricia Batistić

 

100,00 AUD

100

Barbara i Jure Lorković

Sydney

100,00 AUD

101

N.N.

Brisbane

100,00 AUD

102

Jadranka Laštro

Sydney

100,00 AUD

103

John Miličević

Sydney

100,00 AUD

104

Katarina Majstorović

 

50,00 AUD

105

Petar Lescanec

 

50,00 AUD

106

Georg Merdes

Sydney

50,00 AUD

107

Alan Prša

Sydney

50,00 AUD

108

Maria Capus

Sydney

50,00 AUD

110

     

111

     

112

     

113

     

114

     

115

   

1.019.650,00 AUD

Kako pomoći

“Kruh svetog Ante” djeluje i pomaže zajedno s vama dobri ljudi i želi biti ispružena ruka svima vama koji želite pomoći čovjeku u potrebi!

Zato Vas pozivamo da nam pomognete kako bismo i mi drugima, najpotrebitijima mogli pomoći!

Podaci za plaćanje na žiro račun:

Saint Anthony’s Bread

BSB: 062-922

ACC: 1020 7613

Svoj dar možete uplatiti i putem PayPal računa:

DONIRAJ OVDJE!

Kontakt

Kruh Sv. Ante

Saint Anthony’s Bread 262

Beasly Street Farrer ACT 2607

Tel: +61 2 6286 2280

Mob. +61 406 767 771

Email: bread@hkc.com.au

HKC Brisbane

68 Blackwood Road

SALISBURY, QLD 4107

Tel.: +61 (0) 7 3700 4300

Fax. +61 (0) 7 3700 4373

Email: hkcbrisbane@gmail.com

Svećenici: fra Davor Dominović

Hrvatski katolički centar  Sv. Nikole Tavelića, St Johns Park

Voditelj Centra: fra Petar Horvat, OFM

86 – 90 Brisbane Road
St Johns Park NSW 2176

Tel.   +61 (0) 2 9610 6770

Mob. +61 (0) 452 398 685

E-mail: stjohnspark@hkc.com.au

www.hkc-stjohnspark.com

facebook.com/hkcstjohnspark

HKC Summer HIll (Sveti Antun Padovanski)

PO Box 105 15 Prospect Road

SUMMER HILL, NSW 2130

Tel.: +61 (0) 2 9798 5220

Mob: +61 (0) 423 714 996

Email: summerhill@hkc.com.au

Svećenici: fra Davor Filko

fra Mato Mučkalović (mob: 0403562311)

fra Vlado Novak

HKC Wollongong (Marija Kraljica Hrvata)

PO Box 38 7-9 Bellevue Road

FIGTREE, NSW 2525

Tel.: +61 (0) 2 4229 7034

Mob: +61 (0) 406 767771

Email: crogong@hkc.com.au

Svećenik: fra Ivo Tadić